İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə Qanunlar

  − Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 05 iyun 1996-cı il 

  − "İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 03 aprel 1998-ci il

  − Kommersiya sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 04 dekabr 2001-ci il

  − Banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 16 yanvar 2004-cü il

  − "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 09 mart 2004-cü il

  − "Milli təhlükəsizlik haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 03 avqust 2004-cü il

  − "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 07 sentyabr 2004-cü il

  − "Məlumat toplularının hüquqi qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 14 sentyabr 2004-cü il

  − "Elektron ticarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 10 may 2005-ci il

  − Telekommunikasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 14 iyun 2005-ci il

  − "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2005-ci il

  − "Biometrik informasiya haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 13 iyun 2008-ci il

  − “Kibercinayətkarlıq haqqında” Konvensiyanın Təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2009-cu il

  − Fərdi məlumatlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 04 iyun 2010-cu il

İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə fərmanlar, sərəncamlar, qərarlar, qaydalar

  − "Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 29 dekabr 2004-cü il 

  − "Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyası". 23 may 2007-ci il

  − "Tərkibində dövlət sirri təşkil edən məlumatlar olan elektron sənədlərin tərtibi, emalı və mübadiləsi üçün istifadə olunan informasiya sistemlərinin ekspertizasının keçirilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 27 avqust 2007-ci il

  − Azərbaycan Respublikasında elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 28 yanvar 2006-cı il

  − “Dövlət informasiya ehtiyatlarının reyestrinin aparılması qaydaları haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Qərarı. 17 may 2010-cu ill

İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə standartlar

  − AZS 324-2008 (İSO/İEC 27002-2005) İnformasiya texnologiyası - Təhlükəsizlik metodları -İnformasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi üzrə əməli qaydalar

  − AZS 325-2008 İSO/İEC 9594-8.2005) İnformasiya texnologiyaları - Açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsi. Direktoriya: Açıq açar və atributlar sertifikatı infrastrukturu

  − AZS 356.1-2009 (İSO/İEC 15408 -1:2005) Təhlükəsizliyin təmin edilməsinin metod və vasitələri. İnformasiya texnologiyalarının təhlükəsizliyinin qiymətləndirmə meyarları. Hissə 1

  − AZS 356.2-2009 (İSO/İEC 15408- 2:2005) Təhlükəsizliyin təmin edilməsinin metod və vasitələri. İnformasiya texnologiyalarının təhlükəsizliyinin qiymətləndirmə meyarları. Hissə 2

  − AZS 356.3-2009 (İSO/İEC 15408- 3:2005) Təhlükəsizliyin təmin edilməsinin metod və vasitələri. İnformasiya texnologiyalarının təhlükəsizliyinin qiymətləndirməsi meyarları. Hissə 3

  − AZS 419-2010 (ISO/IEC 2382-1) IT əsas terminlər

  − AZS 420-2010 (ISO/IEC 2382-8) IT təhlükəsizlik

  − AZS 421-2010 (ISO/IEC 2382-9) IT verilənlərin ötürülməsi

  − AZS 422-2010 (ISO/IEC 2382-17) IT verilənlərin bazaları

  − AZS 423-2010 (ISO/IEC 2382-25) IT lokal şəbəkələr

  − AZS 424-2010 (ISO/IEC 2382-27) IT ofisin avtomatlaşdırılması

 Əlaqə:
 Telefon: (994 12) 5104253
 E-poçt: info at sciencecert dot az
2013 © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
Saytdakı məlumatlardan istifadə edərkən www.sciencecert.az saytına istinad zəruridir.