AzScienceCERT haqqında


AzScienceCERT - AMEA İnternet şəbəkəsində (AzScienceNet) informasiya təhlükəsizliyi insidentlərinə cavabvermə qrupudur. AzScienceCERT-in əsas məqsədi AzScienceNet-də informasiya təhlükəsizliyi risklərinin qəbul edilmiş səviyyədə idarə edilməsini təmin etməkdir. Bu məqsədlə AzScienceCERT informasiya təhlükəsizliyinin pozulmasına yönəlmiş hərəkətlərin aşkarlanmasında, qarşısının alınmasında və istifadəçilərin məlumatlandırılmasında AMEA təşkilatlarına və AzScienceNet-in fərdi istifadəçilərinə kömək edir.

AzScienceCERT AMEA İnternet şəbəkəsində ziyankar proqramların yayılması və şəbəkə hücumları ilə əlaqədar statistik verilənlərin toplanmasını, saxlanılmasını və analizini həyata keçirir.

Qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün AzScienceCERT Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər belə qruplarla, Azərbaycan Respublikası dövlət hakimiyyəti orqanları ilə, informasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin emalı ilə məşğul olan xarici ölkə qrupları ilə və informasiya təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyət göstərən digər təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqə saxlayır.

Ayın kriptoloji məsələləri

Məqalələr

Son Təhlükəsizlik Xəbərləri

MiniFlame virusu
17 iyun 2016-ci il

miniFlame və ya SPЕ adı verilmiş kompüter virusunun aşkarlanması haqqında Kaspersky Lab 2012-ci il 15 oktyabr tarixində məlumat vermişdi. Bu virus informasiya oğurlamaq və yoluxmuş kompüterlərə nəzarət etmək üçün istifadə edilir.
Daha ətraflı..Daha ətraflı...

Shodan axtarış sistemi
13 iyun 2016-ci il

İnternet istifadəçilərinin əksəriyyəti əmindir ki, Google İnternet-də hər şeyi görür və bilir. Lakin İnternetin “görünməyən hissəsi” (ing. Dark net, dark web) görünən hissəsindən daha böyükdür. Google aysberqin yalnız kiçik bir hissəsini görür. Shodan Internet-in görünməyən kanalları ilə işləyən axtarış sistemlərindən biridir.
Daha ətraflı..Daha ətraflı...