AzScienceCERT haqqında


AzScienceCERT - AMEA İnternet şəbəkəsində (AzScienceNet) informasiya təhlükəsizliyi insidentlərinə cavabvermə qrupudur. AzScienceCERT-in əsas məqsədi AzScienceNet-də informasiya təhlükəsizliyi risklərinin qəbul edilmiş səviyyədə idarə edilməsini təmin etməkdir. Bu məqsədlə AzScienceCERT informasiya təhlükəsizliyinin pozulmasına yönəlmiş hərəkətlərin aşkarlanmasında, qarşısının alınmasında və istifadəçilərin məlumatlandırılmasında AMEA təşkilatlarına və AzScienceNet-in fərdi istifadəçilərinə kömək edir.

AzScienceCERT AMEA İnternet şəbəkəsində ziyankar proqramların yayılması və şəbəkə hücumları ilə əlaqədar statistik verilənlərin toplanmasını, saxlanılmasını və analizini həyata keçirir.

Qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün AzScienceCERT Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər belə qruplarla, Azərbaycan Respublikası dövlət hakimiyyəti orqanları ilə, informasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin emalı ilə məşğul olan xarici ölkə qrupları ilə və informasiya təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyət göstərən digər təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqə saxlayır.

Ayın kriptoloji məsələləri

Məqalələr

Son Təhlükəsizlik Xəbərləri

Avropada Kiber-təhlükəsizlik ayı keçirilir
19 oktyabr 2016-cı il

2016-cı ilin oktyabr ayı Avropada kiber-təhlükəsizlik ayı elan olunub, bu ay ərzində insanlar onlayn təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün bir çox fürsətlər əldə edəcəklər və bu onların şəxsi təhlükəsizliyində mühüm rol oynayacaq.
Daha ətraflı..Daha ətraflı...

Security+ sertifikatı haqqında
14 oktyabr 2016-cı il

Security+ sertifikatı CompTIA təşkilatı tərəfindən verilir və dünyanın 147 ölkəsində tanınır.
Daha ətraflı..Daha ətraflı...

Ən böyük DDoS hücumu üçün istifadə edilən IoT botnetinin ilkin kodları açıqlanıb
14 oktyabr 2016-cı il

Sayları sürətlə artan Əşyaların İnterneti (Internet of Thing, IoT) cihazları kibercinayətkarlar üçün cəzbedici hədəfə çevrilir.
Daha ətraflı..Daha ətraflı...