AzScienceCERT haqqında


AzScienceCERT - AMEA İnternet şəbəkəsində (AzScienceNet) informasiya təhlükəsizliyi insidentlərinə cavabvermə qrupudur. AzScienceCERT-in əsas məqsədi AzScienceNet-də informasiya təhlükəsizliyi risklərinin qəbul edilmiş səviyyədə idarə edilməsini təmin etməkdir. Bu məqsədlə AzScienceCERT informasiya təhlükəsizliyinin pozulmasına yönəlmiş hərəkətlərin aşkarlanmasında, qarşısının alınmasında və istifadəçilərin məlumatlandırılmasında AMEA təşkilatlarına və AzScienceNet-in fərdi istifadəçilərinə kömək edir.

AzScienceCERT AMEA İnternet şəbəkəsində ziyankar proqramların yayılması və şəbəkə hücumları ilə əlaqədar statistik verilənlərin toplanmasını, saxlanılmasını və analizini həyata keçirir.

Qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün AzScienceCERT Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər belə qruplarla, Azərbaycan Respublikası dövlət hakimiyyəti orqanları ilə, informasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin emalı ilə məşğul olan xarici ölkə qrupları ilə və informasiya təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyət göstərən digər təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqə saxlayır.

Ayın kriptoloji məsələləri

Məqalələr

Son Təhlükəsizlik Xəbərləri

Chrome HTTP saytlarını "təhlükəli" kimi işarələməyə başlayacaq
22 sentyabr 2016-ci il

HTTP saytlara qarşı xəbərdarlıq gələn ilin yanvarından başlayaraq tədricən ediləcək. Google, nəhayət, HTTP saytlarının istifadəsindən çəkindirmə planını həyata keçirməyə hazırlaşır. Chrome belə saytlara “təhlükəsiz deyil” işarəsi qoyacaq.
Daha ətraflı..Daha ətraflı...

İnformasiya təhlükəsizliyi mütəxəssislərini sertifikatlaşdırma sistemləri
22 sentyabr 2016-ci il

İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsində bu sahə üzrə ixtisaslaşan mütəxəssislərin hazırlanması mühüm əhəmiyyət daşıyır. İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində kadrların hazırlanmasında ali məktəblərlə yanaşı bir sıra beynəlxalq konsorsiumlar və şirkətlər də mühüm rol oynayırlar.
Daha ətraflı..Daha ətraflı...

HTTP/2 protokolunda ciddi təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanıb
05 sentyabr 2016-ci il

Tədqiqatçılar yeni HTTP∕2 protokolunda 85 milyona yaxın veb saytı risq altına salan dörd kritik (yüksək profilli) təhlükəsizlik boşluğu aşkarlayıb.
Daha ətraflı..Daha ətraflı...