AzScienceCERT haqqında


AzScienceCERT - AMEA İnternet şəbəkəsində (AzScienceNet) informasiya təhlükəsizliyi insidentlərinə cavabvermə qrupudur. AzScienceCERT-in əsas məqsədi AzScienceNet-də informasiya təhlükəsizliyi risklərinin qəbul edilmiş səviyyədə idarə edilməsini təmin etməkdir. Bu məqsədlə AzScienceCERT informasiya təhlükəsizliyinin pozulmasına yönəlmiş hərəkətlərin aşkarlanmasında, qarşısının alınmasında və istifadəçilərin məlumatlandırılmasında AMEA təşkilatlarına və AzScienceNet-in fərdi istifadəçilərinə kömək edir.

AzScienceCERT AMEA İnternet şəbəkəsində ziyankar proqramların yayılması və şəbəkə hücumları ilə əlaqədar statistik verilənlərin toplanmasını, saxlanılmasını və analizini həyata keçirir.

Qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün AzScienceCERT Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər belə qruplarla, Azərbaycan Respublikası dövlət hakimiyyəti orqanları ilə, informasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin emalı ilə məşğul olan xarici ölkə qrupları ilə və informasiya təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyət göstərən digər təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqə saxlayır.

Ayın kriptoloji məsələləri

Məqalələr

Son Təhlükəsizlik Xəbərləri

Diqqətli olun! 36 smartfon modelində öncədən quraşdırılmış zərərli Android proqramı var
16 mart 2017-ci il

Yeni Android smartfonu almısınızsa, onun tam təhlükəsiz olduğuna ümid etməyin.
Daha ətraflı..Daha ətraflı...

Cloudflare-də böyük boşluq
10 mart 2017-ci il

Google-un ən məşhur kiber təhlükəsizlik tədqiqatçılarından biri Tavis Ormandy Cloudfare-də aşkarladığı boşluqla kibertəhlükəsizlik dünyasının diqqətini cəlb etmişdir
Daha ətraflı..Daha ətraflı...

Google ilk uğurlu SHA-1 kolliziya hücumunu gerçəkləşdirib
6 mart 2017-ci il

1995-ci ildə ABŞ Milli Təhlükəsizlik Agentliyi (National Security Agency, NSA) tərəfindən yaradılmış çox məşhur olan kriptoqrafik heş funksiyası SHA-1 ...
Daha ətraflı..Daha ətraflı...