AzScienceCERT haqqında


AzScienceCERT - AMEA İnternet şəbəkəsində (AzScienceNet) informasiya təhlükəsizliyi insidentlərinə cavabvermə qrupudur. AzScienceCERT-in əsas məqsədi AzScienceNet-də informasiya təhlükəsizliyi risklərinin qəbul edilmiş səviyyədə idarə edilməsini təmin etməkdir. Bu məqsədlə AzScienceCERT informasiya təhlükəsizliyinin pozulmasına yönəlmiş hərəkətlərin aşkarlanmasında, qarşısının alınmasında və istifadəçilərin məlumatlandırılmasında AMEA təşkilatlarına və AzScienceNet-in fərdi istifadəçilərinə kömək edir.

AzScienceCERT AMEA İnternet şəbəkəsində ziyankar proqramların yayılması və şəbəkə hücumları ilə əlaqədar statistik verilənlərin toplanmasını, saxlanılmasını və analizini həyata keçirir.

Qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün AzScienceCERT Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər belə qruplarla, Azərbaycan Respublikası dövlət hakimiyyəti orqanları ilə, informasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin emalı ilə məşğul olan xarici ölkə qrupları ilə və informasiya təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyət göstərən digər təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqə saxlayır.

Ayın kriptoloji məsələləri

Məqalələr

Son Təhlükəsizlik Xəbərləri

Ransomware pul ödənmədikdə su təchizatı sistemini zəhərləyə bilər
28 fevral 2017-ci il

Ransomware zərərli proqram təminatı bir neçə ildir ki, mövcuddur, lakin son iki ildə onun hədəfləri biznes, səhiyyə və maliyyə institutları...
Daha ətraflı..Daha ətraflı...

Kibertəhlükəsizlik gələcəyi öyrənməkdir
23 fevral 2017-ci il

Kibertəhlükəsizlik mümkün olmayanı tələb edir: gələcəyə baxaraq hakerlərin nəyə yönələcəklərini və hansı taktikaları işlədəcəklərini öncədən göməliyik.
Daha ətraflı..Daha ətraflı...

Uşaqların İnternetdə təhlükəsizliyi
7 fevral 2017-ci il

Müasir cəmiyyətdə informasiya texnologiyaları sürətlə inkişaf edir, inkişaf isə özü ilə bərabər problemlər də gətirir.
Daha ətraflı..Daha ətraflı...